top of page
Virksomheten

 

Vårt kontor er på Skansen i Ålesund sentrum, i umiddelbar nærhet til gode kommunikasjoner i alle retninger.

 

Vi påtar oss oppdrag over hele landet, og har også god erfaring med oppdrag i utlandet.

 

Målsettingen er å yte tjenester på et høyt faglig og betryggende etisk nivå.

 

Vi har lang erfarnig i ledelse fra næringslivet, med ingeniør- 

og økonomikompetanse som kompletterer den juridiske kompetansen innenfor mange typer oppdrag både for privatpersoner og bedrifter.

 

Medlem av Den norske Advokatforening. 

 

 

 

 

 

 

Våre tjenester

 

Vi bistår både privatpersoner og bedrifter innenfor de fleste rettsområder, også innen områder som vi her på disse sidene ikke har valgt å fremheve som "sentrale områder." 

 

Vi tar gjerne en uforpliktende samtale og gratis vurdering av din sak. Er du privatperson så vil vi alltid undersøke om du har rettshjelpsdekning eller rett til fri rettshjelp. Før vi påtar oss et oppdrag så avtaler vi vilkårene med en skriftlig oppdragsbekreftelse.

 

I menyen øverst på denne siden finner du enkelt fram til nærmere informasjon alt etter som du henvender deg til oss som "privatperson" eller "bedrifter og næringsliv." Men ønsker du kun en samlet oversikt over våre tjenester og virksomhet så trykker du på knappen "Les mer" her:

 

 

Vet du at

 

Konkurranseforholdene for bedrifter her til lands har i vesentlig grad blitt forverret fordi useriøse "foretak" ustraffet og uten økonomiske konsekvenser kan drive med sosial dumping og annen ulovlig virksomhet. Forholdene har blitt særlig vanskelig for bedrifter innen bygg og anlegg som driver på lovelig og seriøst vis.

 

Men myndighetene har lovt at det skal ryddes opp i den kriminelle virksomheten.

 

 

 

 

De fleste gir opp alle muligheter for å få dekning for sine krav dersom et selskap går konkurs eller av andre grunner ikke kan gjøre opp for seg. Svært få er kjent med at styremedlemmer og daglig leder i slike tilfeller kan være forpliktet til å erstatte den enkelte sitt tap.

 

 

 

 

Svært mange er ukjent med sin rett til å få "endelige" offentlige vedtak overprøvd av domstolene. Likeså at slike vedtak også kan klages inn for Sivilombudsmannen.

Kontakt oss

for uforpliktende samtale

og vurdering av din sak:

E-post:      post@advokatskansen.no

 

​Eller ta kontakt direkte 

med advokat Josef Hildre:

 

Telefon:    478 20 373

E-post  :    jhildre@online.no

Post- og besøksadresse:

 

Advokatfirmaet Skansen AS

Tollbugata 6

6002 Ålesund

 

Sentrale områder


Arbeidsrett​​

Avtalerett - kontraktsrett​, kjøpsrett

Bank, finans og forsikring

Eiendomsforhold

​Erstatningsrett

Forretningsjuss

Markeds- og konkurranserett

​Selskapsrett

Offentlig rett

og rettssikkerhet

 

bottom of page